"Знанието само по себе си е сила." "Човек може толкова, колкото знае." - Френсис Бейкън

Училището

 

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111

НОВИНИ

Средно училище Евлоги Георгиев,  град Тръстеник има Фейсбук страница, която може да  последвате,  за да  разберете повече за живота в училището и за успехите на нашите ученици. 

Дата на публикуване: 1.11.2023 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Във връзка с решение на педагогическия съвет, на основание на чл. 105, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, в съответствие с изпълнението на  Годишния план на училището, Ви уведомявам, че 27.10.2023 г. (петък) се обявява за неучебен, но присъствен ден за учениците от СУ „Евлоги Георгиев“. В рамките на реализиране на дейностите е предвидено: организиране на футболен турнир и игри във връзка с празника на училището.

Валентина Велкова 

 директор на СУ „Евлоги Георгиев“

Откриване на учебната 2023/2024 година

Свършва лятото, а с него си отива и дългата лятна ваканция. Отново е 15.09., отново е първият учебен ден! В този празничен ден всички сме развълнувани – и учители, и деца, и родители. Ние, преподавателите, с трепет очакваме да видим порасналите си ученици, а децата нямат търпение да се съберат отново със своите приятели, за да огласят затихналото училище със смях и игри.

Тържественото откриване на учебната 2023/2024 година в СУ „Евлоги Георгиев“ – гр. Тръстеник  ще се състои на 15.09.2023 г., петък, от 9:00 ч. в училищния двор. 

Екипът на  училището ви пожелава здрава, успешна  и усмихната учебна година!

Дата на публикуване: 12.09.2023 г.

Дата на публикуване: 2.05. 2022 г.

Дата на публикуване: 9.05.2023 г.

Дата на публикуване: 9.05.2023 г.

Дата на публикуване: 6.05.2023 г.

Дата на публикуване: 3.05.2023 г.

 

Природа и фантазия

Любимото пролетно състезание за учениците от втори и трети клас! Много емоции, творчество и въображение. Браво!

Дата на публикуване: 27.04.2023 г.

 

Дата на публикуване: 21.04.2023 г.

Дата на публикуване: 21.03.2023 г.

Първо място на Общинското първенство по футбол , 2023 г.

Браво, юнаци !!!

Дата на публикуване: 20.03.2023 г.

Дата на публикуване: 10.03.2023 г.

ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2“

През учебната 2022/2023 година Средно училище „Евлоги Георгиев“ спечели ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2“ по  Дейност 1 „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда“. Участват  5 ученици от X б клас, обучаващи се в специалност: “Трайни насаждения”, професия “ Техник – растениевъд.

Проектът цели повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда. Предвижда се подкрепа за практическо обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка, чрез допълнителни практики в реална работна среда в рамките на 240 часа при изпълнение на задачи, възложени от обучаваща организация-работодател под ръководството на наставник.

СУ „Евлоги Георгиев“ гр. Тръстеник обл. Плевен участва в изнесените практики с учениците от 10 б клас и ръководители Детелина Вълева и Весела Илиева. Учениците се включват в ремонт на двигател на трактор, сеялка за пролетни култури, смяна на дозатори на пръскачка и др. Те придобиват практически умения във фирма „Агросервиз Контракт“ ЕООД, усвояват начините за експлоатация и обслужване на земеделска техника.

Дата на публикуване: 1.о3.2023 г.

Есенна работилница  с учениците от първи, втори и трети клас

 

Дата на публикуване: 13.10.2022 г.

Дата на публикуване: 2.05. 2022 г.

Дата на публикуване: 22.03. 2022 г.


Добре дошли на нашия уеб-сайт. Надявам се, всичко което публикуваме на него, да ви е от полза и да научите нови неща за нашето училище. Имаме амбицията да направим нашия сайт полезен за всички.

На този сайт можете да намерите информация за прием, пробни изпити, да се осведомите за предстоящи състезания, резултати от олимпиади, да разберете повече за живота в училището и за успехите на наши ученици.

СУ „Евлоги Георгиев“, гр. Тръстеник има две учебни сгради. Учи се в една смяна. Учебните занятия започват в 7 часа 45 минути. 

    Училището разполага с две обновени компютърни зали, свързани с интернет.

    Има училищен стол с поевтиняване на храната.

    Учениците от другите населени места безплатно пътуват  с училищен автобус.

„Може да не можем да подготвим бъдещето за децата си, но можем да подготвим децата си за бъдещето“ – Франклин Рузвелт.

 

Контакти:

Адрес: 5857 Тръстеник,

ул.Ф. Александров № 14

Тел.: 06551/2107 (Директор)

Е-мейл:

info-1500915@edu.mon.bg

soutrastenik@abv.bg

soutrastenik@sou-trastenik.com

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.