гр. Тръстеник , общ. Д. Митрополия, обл. Плевен, тел: 06551 / 21 07, e-mail:soutrastenik@sou-trastenik.com и soutrastenik@abv.bg

СУ „Евлоги Георгиев“

Кампания „Да изчистим България заедно”

на bTV Media Group

15 септември  да съберем отбора на  СУ „ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“!

На 15 септември 2018г. милиони доброволци от всички краища на света ще обединят сили, за да дадат своя принос в битката със замърсяването с битови отпадъци и да направят света по-чист.

ПРИЗОВАВАМЕ ВИ, ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ОТБОРА НА СУ „ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“!

ЧАКАМЕ ВИ В СЪБОТА В 09.00 ЧАСА  В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО

Прочетете още …..

Участници в мероприятието

 


ПОКАНА

Тържественото откриване на новата 2018-2019 учебна година в СУ „Евлоги Георгиев“ ще се състои на 17.09.2018 г. – понеделник – от 9,00 часа в двора на училището.Очакваме учениците 30 минути по-рано от обявения час.

След ритуала учениците ще получат указания от класните си ръководители за предстоящата учебна година.

Каним всички ученици, родители, приятели на училището и граждани на Тръстеник!

Училищно ръководство Юбилейна седмица (24 – 28 октомври)  

по случай 170 години от създаване на първото училище

и 70 години гимназия град Тръстеник.

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

СУ “Евлоги Георгиев“ е училище с традиции, в което приютяваме надеждата и бъдещето на град Тръстеник и община Долна Митрополия.

След години на упорит и всеотдаен труд, на радости и трепети, на сбъднати мечти и извоювани победи, идва денят на равносметка от постигнатото.

Всички Вие, които сте съпричастни към традиции, образование и наука можете да подкрепите юбилейната седмица 170 години от създаване на първото училище и 70 години гимназия град Тръстеник.

Заредени с много енергия и емоции, приемете нашата покана, за да направим тържествата по повод юбилея красиви и вълнуващи, изпълнени с много запомнящи се впечатления, багри, танци и музика!

Това е животът, който поддържа духът на българина през вековете – започващ от училището и запомнящ се като мил и светъл спомен. Нека и днешните ученици имат такъв спомен.

Благодарим Ви!!!

Малинка Хараламбиева

Директор на СУ “Евлоги Георгиев“Промяна на наименованието на нашата училищна институция

01.08.2016 година

 

Уважаеми граждани, ученици и родители,
     С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО, Обн. ДВ. бр.79 от 13.10.2015 г.), считано от 01.08.2016 г.,  Средно общообразователно училище “Евлоги Георгиев”  продължава дейността си като Средно училище “Евлоги Георгиев”. Това обстоятелство е определено в Раздел II, чл. 38 и § 8 в Преходните и заключителни разпоредби на ЗПУО.
      Съгласно  § 24 от ЗПУО, учениците, които през учебната 2016/2017 г. постъпват в І и в V клас, учениците, които през учебната 2017/2018 г., учебната 2018/2019 г. и учебната 2019/2020 г. постъпват в І, в V и в VІІІ клас, както и учениците, които през учебната 2020/2021 г. постъпват в VІІІ клас, се обучават по училищни учебни планове и учебни програми, утвърдени при условията и по реда на този закон.
    Пожелавам на всички наши ученици и колеги много положителни емоции и високи резултати в учебно-възпитателния процес. На добър час на цялата училищна общност!
 
  С уважение,
  Малинка Хараламбиева, директор на Средно училище “Евлоги Георгиев”
 

 Коментарите са затворени.