гр. Тръстеник , общ. Д. Митрополия, обл. Плевен, тел: 06551 / 21 07, e-mail:soutrastenik@sou-trastenik.com и soutrastenik@abv.bg

СУ „Евлоги Георгиев“


ПОКАНА

Тържественото откриване на новата 2017-2018 учебна година в СУ „Евлоги Георгиев“ ще се състои на 15.09.2016 г. – петък – от 9,00 часа в двора на училището.Очакваме учениците 30 минути по-рано от обявения час.

След ритуала учениците ще получат указания от класните си ръководители за предстоящата учебна година.

Каним всички ученици, родители, приятели на училището и граждани на Тръстеник!

Училищно ръководство Юбилейна седмица (24 – 28 октомври)  

по случай 170 години от създаване на първото училище

и 70 години гимназия град Тръстеник.

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

СУ “Евлоги Георгиев“ е училище с традиции, в което приютяваме надеждата и бъдещето на град Тръстеник и община Долна Митрополия.

След години на упорит и всеотдаен труд, на радости и трепети, на сбъднати мечти и извоювани победи, идва денят на равносметка от постигнатото.

Всички Вие, които сте съпричастни към традиции, образование и наука можете да подкрепите юбилейната седмица 170 години от създаване на първото училище и 70 години гимназия град Тръстеник.

Заредени с много енергия и емоции, приемете нашата покана, за да направим тържествата по повод юбилея красиви и вълнуващи, изпълнени с много запомнящи се впечатления, багри, танци и музика!

Това е животът, който поддържа духът на българина през вековете – започващ от училището и запомнящ се като мил и светъл спомен. Нека и днешните ученици имат такъв спомен.

Благодарим Ви!!!

Малинка Хараламбиева

Директор на СУ “Евлоги Георгиев“Промяна на наименованието на нашата училищна институция

01.08.2016 година

 

Уважаеми граждани, ученици и родители,
     С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО, Обн. ДВ. бр.79 от 13.10.2015 г.), считано от 01.08.2016 г.,  Средно общообразователно училище “Евлоги Георгиев”  продължава дейността си като Средно училище “Евлоги Георгиев”. Това обстоятелство е определено в Раздел II, чл. 38 и § 8 в Преходните и заключителни разпоредби на ЗПУО.
      Съгласно  § 24 от ЗПУО, учениците, които през учебната 2016/2017 г. постъпват в І и в V клас, учениците, които през учебната 2017/2018 г., учебната 2018/2019 г. и учебната 2019/2020 г. постъпват в І, в V и в VІІІ клас, както и учениците, които през учебната 2020/2021 г. постъпват в VІІІ клас, се обучават по училищни учебни планове и учебни програми, утвърдени при условията и по реда на този закон.
    Пожелавам на всички наши ученици и колеги много положителни емоции и високи резултати в учебно-възпитателния процес. На добър час на цялата училищна общност!
 
  С уважение,
  Малинка Хараламбиева, директор на Средно училище “Евлоги Георгиев”
 

 Коментарите са затворени.