"Знанието само по себе си е сила." "Човек може толкова, колкото знае." - Френсис Бейкън

Училището

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111

НОВИНИ

 

Средно училище Евлоги Георгиев,  град Тръстеник има Фейсбук страница, която може да  последвате,  за да  разберете повече за живота в училището и за успехите на нашите ученици. 

Дата на публикуване: 1.11.2023 г.

                 Световна награда „ЗЕЛЕН ФЛАГ“ на програма „Екоучилища“ 

проект “Влез в зеления кръг”.

В световния ден на околната среда получихме чудесна новина- училището ни е удостоено със световна награда „ЗЕЛЕН ФЛАГ“ на програма „Екоучилища“ – проект “Влез в зеления кръг”. Вече сме част от впечатляващото световно семейство на Екоучилищата, в което членуват учебни заведения от над 75 страни от цял свят!

Темата, по която избрахме да работим по програма „Екоучилища“, бяше: „Намаляване на отпадъците и замърсяването в района на училището“.

Първоначалните ни намерения бяха да изследваме влиянието на отпадъците върху околната среда и да намалим количеството на изхвърления от нас боклук чрез рециклиране, повторна употреба, променено предназначение и регенериране.

След положения труд и въпреки множеството предизвикателства пред нас, с които се справихме успешно и постигнахме поставените цели, днес вече сме важна част от впечатляващото световно семейство на Екоучилищата, в което членуват 20 милиона ученици и 1,4 милиона учители от 59 000 учебни заведения в над 75 страни от цял свят.

С ГОРДОСТ ВЕЧЕ СЕ НАРИЧАМЕ ЕКОУЧИЛИЩЕ! 

Валентина Маринова – координатор за Програма „Екоучилища“

         Световният ден на околната среда през 2024 г. се фокусира върху възстановяване качеството на земята, преодоляване на риска от опустиняване и изграждането на устойчивост под мотото „Нашата земя. Нашето бъдеще. Ние сме #GenerationRestoration.”

Виж  –  Информационна брошура

Дата на качване: 05.06. 2024г,

ХХХІІІ Международен ученически екологичен форум „Сребърна 2024“

Възрастова група – VІІІ – ХІІ кл.

ПРОТОКОЛ от литературен конкурс за стихотворение и разказ 

глобална тема “ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ – БЕЗЦЕНЕН ДАР ”

РАЗКАЗ

Първо място – Александра Пламенова Иванова – 10 клас, ЕГ „Васил Карагьозов“ – гр.Ямбол
Второ място – Валерия Добромирова Добрева – 11 клас, ЦПЛР-ОДК , гр.Варна
Второ място – Юлия Теодорова Тодорова – 9 клас, ЦПЛР- ОДК , гр.Варна
Трето място –Ивайла Антониова Желязкова – 9 клас, ЦПЛР – ОДК – гр.Силистра
Трето място – Йоана Ивайлова Василева – 9 клас, ЦПЛР- ОДК , гр.Варна

Поощрение – Деян Горгиев Дончев – 10 клас, СУ “Евлоги Георгиев“ – гр.Тръстеник, общ. Долна Митрополия

Поощрение – Изабела Цанкова Димитрова – 10 клас, ЕГ “Пейо Яворов“ – гр.Силистра
Специалната награда на РИОСВ – Русе – Ивелин Костадинов Иванов – 11 клас, ЕГ „Васил Карагьозов“ – гр.Ямбол, разказ „Блатното кокиче разказва“

Четете още…

Дата на публикуване:27.05.2024

        ПРОЕКТ „ВЛЕЗ В ЗЕЛЕНИЯ КРЪГ“ ЗА МАЩАБНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕКООБРАЗОВАНИЕТО ПО ПРОГРАМА „ЕКОУЧИЛИЩА“

Екокод

 

 Основната  цел  на проекта е да се  изгради най-голямата мрежа от Екоучилища на Балканите и да подготви бъдещото поколение на България като активни граждани, които поемат обществената отговорност за опазване на околната среда.

През 2023-2024 година СУ „Евлоги Георгиев“, гр. Тръстеник е включено в програма Екоучилища.

ЦЕЛТА е : Да се затвърдят и разширят знанията за проблемите, свързани с отпадъците и влияние на замърсяването върху околната среда и човечеството; Да се разгледат и използват практически средства за намаляване и свеждане до минимум количеството на отпадъците, които училището генерира; Да се разширят знанията за възможностите за рециклирането, като начин за опазване чистотата на природата.

В Екоклуба на училището са включени ученици,  учители, непедагогически персонал, екологът на община Долна Митрополия.

Дейностите са много интересни и разнообразни. Някои от тях са:

  • „Репортери на отпадъци“- Ученици- членове но Екокомитета, заедно със съученици от горен курс анкетираха членове на семействата си, близки , съседи от различни поколения по темата за отпадъците, които са се генерирали през годините.

Интервютата са заснети  и материалите са включени в късометражния филм, който споделяме с Вас: ТУК

Учениците – репортери изготвиха „Отпадъчна линия на времето „ т. е. показаха на табло през годините назад какви отпадъци се генерирали.

  • Поставяне на съдове за компостиране – Закупихме два съда  по 1000 литра за компостиране на отпадъци – хранителни и растителни /за двете сгради/. Определихме екип за обслужване на компостерите. Получената тор ще използваме за наторяване на растенията в училищната оранжерия.

  • Шевица от капачки- Учениците изработиха шевица от пластмасови капачки с логото на Програмата Екоучилища.

  • „Прочети и върни“- Обособихме кът в училище за стари книги, донесени от вкъщи. Учениците имат възможност да вземат книга , да я прочетат и върнат.

  • Екоопаковки за подаръци- Изработване на опаковки за подаръци от отпадъчни материали. Повторно използване на текстил, хартия и др.

  • Предстои съвсем скоро: Философия на нулевия отпадък- Организиране на дискусия по темата, Работилница – „Мисли зелено, действай зелено“ .Наш гост и участник ще бъде Блажка Димитрова – екоактивист, създател на първия ресторант с нулев отпадък в България – „Кухнята на Благичка“.

Новините относно дейностите на екоклуба на СУ “Евлоги Георгиев, гр. Тръстеник може да се видят и на страницата във Facebook  и на интернет страницата на училището http://sou-trastenik.com/.

Запознайте се с нашия Еко клуб???? основан през месец октомври 2023 година.

???? Ученици от различни възрасти и класове.

????Ученици с различни супер сили.

????Ученици, обединени от една обща цел – ЕкоУчене.

Дата на публикуване: 22.02.2024 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Във връзка с решение на педагогическия съвет, на основание на чл. 105, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, в съответствие с изпълнението на  Годишния план на училището, Ви уведомявам, че 27.10.2023 г. (петък) се обявява за неучебен, но присъствен ден за учениците от СУ „Евлоги Георгиев“. В рамките на реализиране на дейностите е предвидено: организиране на футболен турнир и игри във връзка с празника на училището.

Валентина Велкова 

 директор на СУ „Евлоги Георгиев“

Откриване на учебната 2023/2024 година

Свършва лятото, а с него си отива и дългата лятна ваканция. Отново е 15.09., отново е първият учебен ден! В този празничен ден всички сме развълнувани – и учители, и деца, и родители. Ние, преподавателите, с трепет очакваме да видим порасналите си ученици, а децата нямат търпение да се съберат отново със своите приятели, за да огласят затихналото училище със смях и игри.

Тържественото откриване на учебната 2023/2024 година в СУ „Евлоги Георгиев“ – гр. Тръстеник  ще се състои на 15.09.2023 г., петък, от 9:00 ч. в училищния двор. 

Екипът на  училището ви пожелава здрава, успешна  и усмихната учебна година!

Дата на публикуване: 12.09.2023 г.

Дата на публикуване: 2.05. 2022 г.

Дата на публикуване: 9.05.2023 г.

Дата на публикуване: 9.05.2023 г.

Дата на публикуване: 6.05.2023 г.

Дата на публикуване: 3.05.2023 г.

 

Природа и фантазия

Любимото пролетно състезание за учениците от втори и трети клас! Много емоции, творчество и въображение. Браво!

Дата на публикуване: 27.04.2023 г.

 

Дата на публикуване: 21.04.2023 г.

Дата на публикуване: 21.03.2023 г.

Първо място на Общинското първенство по футбол , 2023 г.

Браво, юнаци !!!

Дата на публикуване: 20.03.2023 г.

Дата на публикуване: 10.03.2023 г.

ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2“

През учебната 2022/2023 година Средно училище „Евлоги Георгиев“ спечели ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2“ по  Дейност 1 „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда“. Участват  5 ученици от X б клас, обучаващи се в специалност: “Трайни насаждения”, професия “ Техник – растениевъд.

Проектът цели повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда. Предвижда се подкрепа за практическо обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка, чрез допълнителни практики в реална работна среда в рамките на 240 часа при изпълнение на задачи, възложени от обучаваща организация-работодател под ръководството на наставник.

СУ „Евлоги Георгиев“ гр. Тръстеник обл. Плевен участва в изнесените практики с учениците от 10 б клас и ръководители Детелина Вълева и Весела Илиева. Учениците се включват в ремонт на двигател на трактор, сеялка за пролетни култури, смяна на дозатори на пръскачка и др. Те придобиват практически умения във фирма „Агросервиз Контракт“ ЕООД, усвояват начините за експлоатация и обслужване на земеделска техника.

Дата на публикуване: 1.о3.2023 г.

Есенна работилница  с учениците от първи, втори и трети клас

 

Дата на публикуване: 13.10.2022 г.

Дата на публикуване: 2.05. 2022 г.

Дата на публикуване: 22.03. 2022 г.


Добре дошли на нашия уеб-сайт. Надявам се, всичко което публикуваме на него, да ви е от полза и да научите нови неща за нашето училище. Имаме амбицията да направим нашия сайт полезен за всички.

На този сайт можете да намерите информация за прием, пробни изпити, да се осведомите за предстоящи състезания, резултати от олимпиади, да разберете повече за живота в училището и за успехите на наши ученици.

СУ „Евлоги Георгиев“, гр. Тръстеник има две учебни сгради. Учи се в една смяна. Учебните занятия започват в 7 часа 45 минути. 

    Училището разполага с две обновени компютърни зали, свързани с интернет.

    Има училищен стол с поевтиняване на храната.

    Учениците от другите населени места безплатно пътуват  с училищен автобус.

„Може да не можем да подготвим бъдещето за децата си, но можем да подготвим децата си за бъдещето“ – Франклин Рузвелт.

 

Контакти:

Адрес: 5857 Тръстеник,

ул.Ф. Александров № 14

Тел.: 06551/2107 (Директор)

Е-мейл:

info-1500915@edu.mon.bg

soutrastenik@abv.bg

soutrastenik@sou-trastenik.com

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.