"Знанието само по себе си е сила." "Човек може толкова, колкото знае." - Френсис Бейкън

Родители

Уважаеми родители,

Интересувайте се колкото е възможно по-често от успехите и поведението на Вашите деца! Учителите са ваши помощници във възпитанието и изграждането им като личности! Поддържайте непрекъснато връзка с класния ръководител! Само по този начин, в тясно сътрудничество между родители и училище, ще бъдете спокойни за Вашите деца!

Училище за родители

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.