"Знанието само по себе си е сила." "Човек може толкова, колкото знае." - Френсис Бейкън

БДП

Работна среща  Да запазим семейството на пътя .”

Участват ученици от 5, 6, 12 клас, класни ръководители, директор и представители на Детска педагогическа стая и Пътна полиция.

Вижте снимки 1, 2, 3, 4.

На 6 декември 2019 година се проведе среща на учениците от 1 – 3 клас с инспектор Пътен контрол” Любомир Христов от РПУ Долна Митрополия.

Вижте снимки 1, 2, 3, 4, 5

Коментарите са затворени.