"Знанието само по себе си е сила." "Човек може толкова, колкото знае." - Френсис Бейкън

Учебници

Списък на учебниците и учебните помагала за  2022/2023 учебна година от VІІІ- ХІІ клас 

VІІІ клас

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ИЗДАТЕЛСТВО

1.

Български език

БГ Учебник

2.

Литература

БГ Учебник

3.

Английски език 

Клет

4.

Математика

Архимед

5.

Информационни технологии

Домино

6.

История и цивилизация

Булвест 2000

7.

Философия

Анубис

8.

География и икономика

Анубис

9.

Физика и астрономия

Булвест 2000

10.

Биология и здравно образование

Булвест 2000

11.

Химия и опазване на околната среда

Булвест 2000

12.

Музика

Просвета 1945

13.

Изобразително изкуство

Анубис

14.

Технологии и предприемачество

Булвест 2000

 

ІХ клас

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ИЗДАТЕЛСТВО

1.

Български език

БГ Учебник

2.

Литература

БГ Учебник

3.

Английски език -Teen Zone А2.1

Просвета

4.

Руски език -Класно!

Клет

5.

Френски език –

Vite! pour la Bulgarie

Partе1

Клет

6.

Математика

Архимед

7.

Информационни технологии

Домино

8.

История и цивилизация

Булвест 2000

9.

Философия

Педагог 6

10.

География и икономика

Архимед

11.

Физика и астрономия

Булвест 2000

12.

Биология и здравно образование

Булвест 2000

13.

Химия и опазване на околната среда

Булвест 2000

14.

Музика

Просвета 1945

15.

Изобразително изкуство

Анубис

16.

Технологии и предприемачество

Булвест 2000 Анубис

Х клас 

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ИЗДАТЕЛСТВО

1.

Български език

БГ Учебник

2.

Литература

БГ Учебник

3.

Английски език

English in Mind

4.

Математика

Архимед

5.

Информационни технологии

Домино

6.

История и цивилизация

Булвест 2000

7.

Философия

Педагог

8.

География и икономика

Булвест 2000

9.

Физика и астрономия

Булвест 2000

10.

Биология и здравно образование

Булвест 2000

11.

Химия и опазване на околната среда

Булвест 2000

12.

Музика

Анубис

13.

Изобразително изкуство

Педагог

14.

Руски език

Клет

ХI клас

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ИЗДАТЕЛСТВО

1.

Български език и литература

БГ Учебник

2.

Английски език –„English in Mind “ В1

Клет

3.

Руски език -Класно!А2 част 1

Клет

4.

Френски език -Vite!  А2 Partе1

Клет

5.

Математика

Архимед

6.

Информационни технологии

Домино

7.

История и цивилизация

Просвета

8.

Философия

Педагог 6

9.

Гражданско образование

Педагог 6

ХІІ клас
 Нови учебници за 2021/2022 учебна година

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ИЗДАТЕЛСТВО

1.

Български език и литература

БГ Учебник

2.

Английски език –„English in Mind “ В1.1.

Клет

3.

Руски език -Класно!А2 част 2

Клет

4.

Френски език -Vite!  А2 Partе 2

Клет

5.

Математика

Архимед

6.

Информационни технологии

Домино

7.

История и цивилизация

Просвета

8.

Философия

Педагог 6

9.

Гражданско образование

Педагог 6

 

Коментарите са затворени.