"Знанието само по себе си е сила." "Човек може толкова, колкото знае." - Френсис Бейкън

Иновативно училище

СУ „Евлоги Георгиев“ – едно от иновативните училища в България

Иновацията стартира през учебната 2020-2021 г. Учениците  изучават дигитална математика. 

Протокол № 3 от 20.01.2020г.

Протокол №7 от 25.01.2021г.

Протокол  №2 от  26.01.2021г.

Съдържателен отчет

Самооценка

Програма 2021 – 2022г.

Брошура

Самооценка

Съдържателен отчет

Коментарите са затворени.