"Знанието само по себе си е сила." "Човек може толкова, колкото знае." - Френсис Бейкън

Прием

За учебната 2023/2024 година

Обява за прием в първи клас

Заповед за училищен план –  прием за първи клас

Заявление за прием за първи клас

Заявление за класиране за първи клас

Обява за прием в пети клас

Заповед за училищен  план – прием за пети клас

Заявление за прием за пети клас

Заявление за класиране за пети клас

Държавен план прием  за  осми клас

Прием в осми клас

За учебната 2022/2023 година

Прием в първи клас

Заповед за училищен план –  прием за първи клас

Прием в пети клас

Заповед за училищен  план – прием за пети клас

Прием в осми клас

За учебната 2021/2022 година

Заповед за  училищния план – прием  за учениците в  първи клас

Заповед  за определяне на  комисия за изпълнение училищния план – прием  за учениците в  първи клас

Заявление за записване в първи клас

Заявление за участие в класиране за първи клас

Заявление за записване в пети клас

Заявление за участие в класиране за пети клас

Държавен план-прием за 8 клас за учебната 2021/2022 година

СУ „Евлоги Георгиев“ ПРЕДЛАГА след завършено основно образование прием по документи за: 

 профилирана паралелка с профил Софтуерни и хардуерни науки

 професионална паралелка със срок на обучение VІІІ-ХII клас с придобиване на специалност „Полевъдство“, професия „Растениевъд“  

За учебната 2021/2022 година в  профилирана паралелка с профил Софтуерни и хардуерни науки“ –  VІІІ а клас броят на приетите ученици е 21, а в професионална паралелка с придобиване на специалност „Полевъдство“, професия „Растениевъд“  VІІІ б броят на приетите ученици е  16.  

За учебната 2020/2021 година

Заповед за  училищния план – прием  за  първи клас

Заповед  за определяне на  комисия за изпълнение училищния план – прием  за учениците в  първи клас

Обява за прием в първи клас

Заявление за записване в първи клас

Заявление за участие в класиране за първи клас

Заповед за прием в  пети клас

Заповед за организация на план приема

Заявление за записване в пети клас

Държавен  план-прием за 8 клас за  учебната 2020/2021 година

СУ „Евлоги Георгиев“ ПРЕДЛАГА след завършено основно образование прием по документи за: 

 профилирана паралелка с профил Софтуерни и хардуерни науки

 професионална паралелка със срок на обучение VІІІ-ХII клас с придобиване на специалност „Трайни насаждения“, професия „Техник –  растениевъд“  

За учебната 2020/2021 година в  профилирана паралелка с профил

Софтуерни и хардуерни науки“ –  VІІІ а клас броят на приетите ученици е 18, а в професионална паралелка с придобиване на специалност „Трайни насаждения“, професия „Техник –  растениевъд“ VІІІ б броят на приетите ученици е 20.  

 Последна публикация – 15.09.2020г.

СУ „ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“ е общинско училище, което осигурява качествено обучение на учениците от І до ХІІ клас. То разполага с:

  • Висококвалифицирани преподаватели

  • Два модерни компютърни кабинета с интернет и интерактивни бели дъски

  • Училищна библиотека

  • Мултимедии

  • Физкултурен салон с уреди за фитнес

  • Физкултурно игрище

  • Училищен стол с поевтиняване на храната

  • За социално слаби ученици се осигуряват безплатни карти за пътуване.

СУ „Евлоги Георгиев“, гр. Тръстеник

Тел.за връзка:             06551/21 07       – директор

 22 03 – секретар

гр. Тръстеник , общ. Д. Митрополия, обл. Плевен, ул.”Ф.Александров”

e-mai l – soutrastenik@sou-trastenik.com

soutrastenik@abv.bg

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.