„Само надеждата ми, че ще мога и аз да участвам в преуспяването и величието на отечеството ми, ме прави да умра спокойно“ Евлоги Георгиев

Прием

 За учебната 2019/2020 година в  профилирана паралелка с профил

Софтуерни и хардуерни науки“ –  VІІІ клас броят на приетите ученици е 22 с

минимален бал 72 и максимален 300.

Последна публикация – 15.09.2019г.


Заповед за прием  в първи клас

Заповед за прием в   пети клас

Държавен план прием за 8 клас

Държавния  план-прием за учебната 2019/2020 година

СУ „Евлоги Георгиев“ ПРЕДЛАГА след завършено основно образование прием по документи за: 

 профилирана паралелка с профил Софтуерни и хардуерни науки

 професионална паралелка със срок на обучение VІІІ-Х клас с придобиване на специалност „Трайни насаждения“, професия „Техник –  растениевъд“  

График на дейностите

СУ „ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“ е общинско училище, което осигурява качествено обучение на учениците от І до ХІІ клас. То разполага с:

  • Висококвалифицирани преподаватели

  • Два модерни компютърни кабинета с интернет и интерактивни бели дъски

  • Училищна библиотека

  • Мултимедии

  • Физкултурен салон с уреди за фитнес

  • Физкултурно игрище

  • Училищен стол с поевтиняване на храната

  • За социално слаби ученици се осигуряват безплатни карти за пътуване.

СУ „Евлоги Георгиев“, гр. Тръстеник

Тел.за връзка:             06551/21 07       – директор

 22 03 – секретар

гр. Тръстеник , общ. Д. Митрополия, обл. Плевен, ул.”Ф.Александров”

e-mai l – soutrastenik@sou-trastenik.com

soutrastenik@abv.bg

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.