„Само надеждата ми, че ще мога и аз да участвам в преуспяването и величието на отечеството ми, ме прави да умра спокойно“ Евлоги Георгиев

Гориво

07.01.2016г.

СОУ „Евлоги Георгиев“ обявява процедура по реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на дървесни пелети за отопление за нуждите на СОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия“

Срок за подаван на оферти: 15.01.2016г., 16.00 часа

За справки и информация тел. 06551 2107


 

24.10.2014г.

СОУ „Евлоги Георгиев“ обявява публична покана за избор на изпълнител за  обществена поръчка с предмет:

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

„Доставка на маркирано дизелово гориво за нуждите

на СОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“

Идентификационен номер  на поканата ID № 9035129


Стартиране на процедурата:24.10.2014г.


Краен срок за подаване на документи: 05.11.2014г. – 16.30 часа

За справки и информация тел. 06551 2107

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.