"Знанието само по себе си е сила." "Човек може толкова, колкото знае." - Френсис Бейкън

Гориво

07.01.2016г.

СОУ „Евлоги Георгиев“ обявява процедура по реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на дървесни пелети за отопление за нуждите на СОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия“

Срок за подаван на оферти: 15.01.2016г., 16.00 часа

За справки и информация тел. 06551 2107


 

24.10.2014г.

СОУ „Евлоги Георгиев“ обявява публична покана за избор на изпълнител за  обществена поръчка с предмет:

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

„Доставка на маркирано дизелово гориво за нуждите

на СОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“

Идентификационен номер  на поканата ID № 9035129


Стартиране на процедурата:24.10.2014г.


Краен срок за подаване на документи: 05.11.2014г. – 16.30 часа

За справки и информация тел. 06551 2107

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.