"Знанието само по себе си е сила." "Човек може толкова, колкото знае." - Френсис Бейкън

Популяризиране на дейности

Коментарите са затворени.