„Само надеждата ми, че ще мога и аз да участвам в преуспяването и величието на отечеството ми, ме прави да умра спокойно“ Евлоги Георгиев

СУ „Евлоги Георгиев“

Кампания „Да изчистим България заедно”

на bTV Media Group

15 септември  да съберем отбора на  СУ „ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“!

На 15 септември 2018г. милиони доброволци от всички краища на света ще обединят сили, за да дадат своя принос в битката със замърсяването с битови отпадъци и да направят света по-чист.

ПРИЗОВАВАМЕ ВИ, ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ОТБОРА НА СУ „ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“!

ЧАКАМЕ ВИ В СЪБОТА В 09.00 ЧАСА  В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО

Прочетете още …..

Участници в мероприятието


Промяна на наименованието на нашата училищна институция

01.08.2016 година

 

Уважаеми граждани, ученици и родители,
     С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО, Обн. ДВ. бр.79 от 13.10.2015 г.), считано от 01.08.2016 г.,  Средно общообразователно училище “Евлоги Георгиев”  продължава дейността си като Средно училище “Евлоги Георгиев”. Това обстоятелство е определено в Раздел II, чл. 38 и § 8 в Преходните и заключителни разпоредби на ЗПУО.
      Съгласно  § 24 от ЗПУО, учениците, които през учебната 2016/2017 г. постъпват в І и в V клас, учениците, които през учебната 2017/2018 г., учебната 2018/2019 г. и учебната 2019/2020 г. постъпват в І, в V и в VІІІ клас, както и учениците, които през учебната 2020/2021 г. постъпват в VІІІ клас, се обучават по училищни учебни планове и учебни програми, утвърдени при условията и по реда на този закон.
    Пожелавам на всички наши ученици и колеги много положителни емоции и високи резултати в учебно-възпитателния процес. На добър час на цялата училищна общност!
 
  С уважение,
  Малинка Хараламбиева, директор на Средно училище “Евлоги Георгиев”
 

 

Коментарите са затворени.