"Знанието само по себе си е сила." "Човек може толкова, колкото знае." - Френсис Бейкън

Бюджет

Изпълнение на Делегирания бюджет

2022 година

Отчет за първото тримесечие на 2022 година

Отчет за второто тримесечие на 2022 година

Отчет за третото тримесечие на 2022 година

Отчет за четвъртото тримесечие на 2022 година

2021 година

Отчет за първото тримесечие на 2021 година

Отчет за второто тримесечие на 2021 година

Отчет за третото тримесечие на 2021 година

Отчет за четвъртото тримесечие на 2021 година

2020 година

Отчет за четвърто тримесечие на 2020 годинa

Отчет за трето тримесечие на 2020 годинa

Отчет за второ тримесечие на 2020 годинa

Отчет за първо тримесечие на 2020 годинa

 2019 годинa

Отчет за четвърто тримесечие на 2019 годинa

Отчет за трето тримесечие на 2019 годинa

Отчет за второ тримесечие на 2019 годинa

Отчет за първо тримесечие на 2019 годинa

2018 година

Отчет за четвърто тримесечие на 2018 годинa

Отчет за трето тримесечие на 2018 годинa

Отчет за второ тримесечие на 2018 годинa

Отчет за първо тримесечие на 2018 годинa

2017 година

Отчет за първо, второ, трето и четвърто  тримесечие на 2017 година

Отчет за първо, второ и трето тримесечие на 2017 годинa

Отчет за първо и второ тримесечие на 2017 година

Отчет за първо тримесечие на 2017 година

2016 година

Отчет за първо, второ, трето и четвърто  тримесечие на 2016 година

Отчет за първо, второ и трето тримесечие на 2016 годинa

 Отчет за първо и второ тримесечие на 2016 година

Отчет за първо тримесечие на 2016 година

2015 година

Отчет за Първо, второ, трето и четвърто  тримесечие на 2015 година

Отчет за Първо, второ и трето тримесечие на 2015 година

Отчет за Първо и второ тримесечие на 2015 година

Отчет за Първо тримесечие на 2015 година

2014 година

Отчет за Първо, второ, трето и четвърто  тримесечие на 2014 година

Отчет за Първо, второ и трето тримесечие на 2014 година

Отчет за Първо и второ тримесечие на 2014 година

Отчет за Първо тримесечие на 2014 година

2013 година

Отчет за Първо, второ, трето и четвърто  тримесечие на 2013 година

Отчет за Първо, второ и трето тримесечие на 2013 година

Отчет за Първо и второ тримесечие на 2013 година

Отчет за Първо тримесечие на 2013 година

2012 година

Отчет за Първо, второ, трето и четвърто  тримесечие на 2012 година

Отчет за Първо, второ и трето тримесечие на 2012 година

Отчет за Първо и второ тримесечие на 2012 година

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.