„Само надеждата ми, че ще мога и аз да участвам в преуспяването и величието на отечеството ми, ме прави да умра спокойно“ Евлоги Георгиев

Документи

2021/2022 година

Годишен план за дейността на училището 

План за квалификация на педагогическите кадри и правила

План на комисията по безопасност на  движението

План на комисията за здравословни и безопасни

условия на труд ЗБУТ

План на педагогическия съвет

Годишен план  по изпълнение на координационен механизъм

Годишна учебна програма за организация на ЦОУД

График БАКП

График БДП

Етичен кодекс

Мерки за повишаване на качеството

Правилник за дейността на училището

Програма за превенция на ранното напускане на училището

Програма за приобщаващото образование

Училищни учебни планове

Стратегия 2020-2024 година

 Програми на избираеми учебни часове

Индивидуален учебен план

Седмична програма 1. – 12. клас  за първи учебен срок

 Седмична програма на групи ЦДО за първи учебен срок

График на учебното време

График на часовете по спортни дейности  – Лазаров

График на часовете по спортни дейности  – Миленов

График за класни и контролни работи за първи срок

 


Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.