„Само надеждата ми, че ще мога и аз да участвам в преуспяването и величието на отечеството ми, ме прави да умра спокойно“ Евлоги Георгиев

Документи

2019/2020 година

Правилник за дейността на училището

Училищен учебен план 

План на комисията по БДП

План за работа на  УКБППМН

План квалификация и правила

Годишен план по изпълнение на координационен механизъм

Правилник за пропусквателния режим

Информация за организация на учебния ден

Програма за приобщаващо образование. План –  график  за дейностите

Етичен кодекс на училищната общност. План на комисията по колегиална етика

Стратегия  – актуализация

Училищен координационен съвет за противодействие на тормоза и насилието

График консултации

График допълнителна работа

График БДП

График БАК

График ДЧК

График контролни  и класни работи

График приемен час на учители

График СИП и ФУЧ

График ЧСД

График ЦДО

ИУЧ и ЗУЧ

 


Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.