„Само надеждата ми, че ще мога и аз да участвам в преуспяването и величието на отечеството ми, ме прави да умра спокойно“ Евлоги Георгиев

Учители

  • Валентина Велкова- Директор, специалност ПНУП

    Стефка Димитрова – Пом.директор УД, специалност ПНУП

   Галина Атанасова- главен учител, специалност Информационни технологии 

   Начални учители:

   • Валентина Маринова

   • Камелия Лучева

   • Таня Арабаджиева

   • Верка Гангова

   • Магдалена Георгиева

   • Ирена Бешева

   • Ирена Уркова

   • Валентина Велкова

   • Емилия Петкова

   • Силвия Маринова

   • Юлия Димитрова

   • Петя Ангелова

   • Детелинка Павловска

   • Кристияна Добрева – ЦДО 3а клас

Учители среден и горен курс:

   • Галина Атанасова – Информационни технологии

   • Марияна Петкова – География и история, гражданско образование

   • Татяна Георгиева – БЕЛ

   • Юлия Николова – География

   • Албена Илиева – Биология и химия

   • Атанас Лазаров – ФВС

   • Ивайло Миленов – ФВС

   • Теодора Данова – Човекът и природата, физика, ИТ

   • Галина Георгиева-  История, философски цикъл

   • Валя Виткова – Логопед

   • Марияна Лазарова – Английски език,Френски език

   • Мина Казълева – Английски език

   • Валери Ганев – Технологии и изобр.изкуство

   • Гергана Костова – училищен психолог

   • Незабравка Димитрова – БЕЛ, руски език

   • Мариана Цанина – Музика

   • Венета Мъцинска – Ресурсен учител

   • Ивелина Нинова-математика

   • Силвана Йорданова – английски език

   • Николай Цонев – математика

   • Анита Георгиева –  ЦДО 7 клас

   • Елена Василева – ЦДО 6 клас

   • Антония Дамянова –  ЦДО 5 клас

   • Нели Гунова – математика и ИТ

   • Рени Атанасова -предприемачество

   • Весела Илиева -растениевъдство,основи на земеделието, механизация

   • Теодора  Ердановска – ИТ

   • Нина Димитрова – БЕ

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.