"Знанието само по себе си е сила." "Човек може толкова, колкото знае." - Френсис Бейкън

Учители

  • Валентина Велкова- Директор, специалност ПНУП

    Стефка Димитрова – Пом.директор УД, специалност ПНУП

   Албена Илиева- главен учител, специалност биология и химия, информационни технологии 

   Начални учители:

   • Валентина Маринова

   • Камелия Лучева

   • Таня Арабаджиева

   • Силвия Маринова

   • Магдалена Георгиева

   • Ирена Бешева

   • Ирена Уркова

   • Емилия Петкова

   • Юлия Димитрова –учител ЦДО 

   • Петя Ангелова –учител ЦДО 

   • Детелинка Павловска ––  учител ЦДО 

   • Кристияна Добрева –учител ЦДО 

Учители среден и горен курс:

   • Иван Кацарски- Информационни технологии

   • Тодор Тодоров- Информационни технологии

   • Марияна Петкова – География и история, гражданско образование

   • Татяна Георгиева – БЕЛ

   • Юлия Николова – География

   • Атанас Лазаров – ФВС

   • Ивайло Миленов – ФВС

   • Теодора Данова – Човекът и природата, физика

   • Галина Георгиева –  История, философски цикъл

   • Петър Петров –  История

   • Валя Виткова – Логопед

   • Марияна Лазарова – Английски език,Френски език

   • Мина Казълева – Английски език

   • Валери Ганев – Технологии и изобр.изкуство

   • Гергана Костова – училищен психолог

   • Незабравка Димитрова – БЕЛ, руски език

   • Мариана Цанина – Музика

   • Венета Мъцинска – Ресурсен учител

   • Ивелина Нинова-математика

   • Силвана Йорданова – английски език

   • Николай Цонев – математика

   • Цветина Лучева –  ЦДО 5 клас

   • Елена Василева – ЦДО 7 клас

   • Антония Дамянова –  ЦДО 6 клас

   • Нели Гунова – математика и ИТ

   • Рени Атанасова -предприемачество, ЗБУТ

   • Детелина Вълева -растениевъдство, основи на земеделието, механизация

   • Теодора  Ердановска – ИТ

   • Анита Георгиева – БЕЛ

   • Весела Илиева -растениевъдство, основи на земеделието, механизация

   • Илия Илиев – Управление на моторно превозно средство, БДП

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.