„Само надеждата ми, че ще мога и аз да участвам в преуспяването и величието на отечеството ми, ме прави да умра спокойно“ Евлоги Георгиев

Учители

  • Малинка Хараламбиева – Директор, специалност математика и физика

    Стефка Димитрова – Пом.директор УД, специалност ПНУП

   Галина Атанасова- главен учител, специалност Информационни технологии и информатика

   Начални учители:

   • Валентина Маринова

   • Камелия Лучева

   • Таня Арабаджиева

   • Верка Гангова

   • Наталия Доровска

   • Магдалена Георгиева

   • Ирена Бешева

   • Ирена Уркова

   • Валентина Велкова

   • Емилия Петкова

   • Силвия Маринова

   • Юлия Димитрова

   • Петя Ангелова

   • Детелинка Павловска

Учители среден и горен курс:

   • Мариана Петрова – БЕЛ и история

   • Галина Атанасова – Информационни технологии, информатика

   • Марияна Петкова – География и история

   • Виолета Лазарова – Биология, човекът и природата

   • Красимира Господинова – Математика

   • Татяна Георгиева – БЕЛ

   • Милета Димитрова – Математика

   • Юлия Николова – География

   • Албена Илиева – Химия, ИТ

   • Атанас Лазаров – ФВС

   • Ивайло Миленов 

   • Теодора Данова – Човекът и природата, физика, химия, предприемачество

   • Галина Гачева –  История, философски цикъл

   • Валя Виткова – Логопед

   • Николина Николова – Френски език

   • Силвия Генова – БЕЛ,  английски език

   • Марияна Лазарова – Английски език,Френски език

   • Мина Казълева – Английски език

   • Валери Ганев – Технологии и изобр.изкуство

   • Женя Петрова – Психолог

   • Незабравка Димитрова – БЕЛ, Руски език

   • Мариана Цанина – Музика

   • Венета Мъцинска – Ресурсен учител

   • Теодора Ердановска – ИТ, информатика

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.