„Само надеждата ми, че ще мога и аз да участвам в преуспяването и величието на отечеството ми, ме прави да умра спокойно“ Евлоги Георгиев

Учители

  • Малинка Хараламбиева – Директор, специалност математика и физика

    Стефка Димитрова – Пом.директор УД, специалност ПНУП

   Галина Атанасова- главен учител, специалност Информационни технологии и информатика

   Начални учители:

   • Валентина Маринова
   • Камелия Лучева
   • Таня Арабаджиева
   • Верка Гангова
   • Наталия Доровска
   • Магдалена Георгиева
   • Лучия Иванова
   • Ирена Бешева
   • Ирена Уркова
   • Валентина Велкова
   • Емилия Петкова
   • Венетка Петрова
   • Силвия Маринова

Учители по музика в начален курс:

   • Пепа Пенкова

Учители среден и горен курс:

   • Мариана Петрова – БЕЛ и история
   • Галина Атанасова – Информационни технологии, информатика
   • Марияна Петкова – География и история
   • Виолета Лазарова – Биология
   • Красимира Господинова – Математика
   • Татяна Георгиева – БЕЛ
   • Даринка Николова – Математика и ИТ
   • Юлия Николова – География
   • Албена Илиева – Химия, ИТ
   • Атанас Лазаров – ФВС
   • Теодора Данова – Човекът и природата, физика
   • Галина Гачева –  История, философски цикъл, ФВС
   • Валя Виткова – Логопед
   • Николина Николова – Френски език
   • Силвия Генова – БЕЛ, Руски език, английски език
   • Марияна Лазарова – Английски език
   • Mалинка Христова – Английски език
   • Валери Ганев – Технологии и изобр.изкуство
   • Женя Петрова – Психолог, педагог.съветник
   • Незабравка Димитрова – БЕЛ, Руски език
   • Мариана Цанина – Музика
   • Венета Мъцинска – Ресурсен учител
   • Теодора Ердановска – ИТ, информатика

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.