гр. Тръстеник , общ. Д. Митрополия, обл. Плевен, тел: 06551 / 21 07, e-mail:soutrastenik@sou-trastenik.com и soutrastenik@abv.bg

Учители

  • Малинка Хараламбиева – Директор,специалност математика и физика

   mharalambieva@sou-trastenik.com

   Стефка Димитрова – Пом.директор УД, специалност ПНУП-sdimitrova@sou-trastenik.com 

   Галина Атанасова- главен учител, специалност Информационни технологии, информатика-gtodorova@sou-trastenik.com

   Начални учители:

   • Валентина Маринова-vmarinova@sou-trastenik.com
   • Лилия Цветанова-lcvetanova@sou-trastenik.com
   • Камелия Лучева-kluceva@sou-trastenik.com
   • Таня Арабаджиева-tarabadjieva@sou-trastenik.com
   • Верка Гангова-vgangova@sou-trastenik.com
   • Наталия Доровска-ndorovska@sou-trastenik.com
   • Магдалена Георгиева-mgeorgieva@sou-trastenik.com
   • Лучия Иванова-livanova@sou-trastenik.com
   • Ирена Бешева-ibesheva@sou-trastenik.com
   • Ирена Уркова-iurkova@sou-trastenik.com
   • Валентина Велкова-vvelkova@sou-trastenik.com
   • Емилия Петкова-epetkova@sou-trastenik.com
   • Венетка Петрова-vpetrova@sou-trastenik.com
   • Силвия Маринова-smarinova@sou-trastenik.com

Учители по музика в начален курс:

   • Пепа Пенкова-ppenkova@sou-trastenik.com
   • Силвия Деянов-sdeanova@sou-trastenik.com

Учители среден и горен курс:

   • Мариана Петрова – БЕЛ и история-mpetrova@sou-trastenik.com
   • Галина Атанасова-Информационни технологии, информатика-gtodorova@sou-trastenik.com
   • Марияна Петкова – География и история-mpetkova@sou-trastenik.com
   • Виолета Лазарова – Биология-vlazarova@sou-trastenik.com
   • Красимира Господинова – Математика-kgospodinova@sou-trastenik.com
   • Татяна Герашка – БЕЛ-tgerashka@sou-trastenik.com
   • Татяна Георгиева – БЕЛ-tgeorgieva@sou-trastenik.com
   • Даринка Николова – Математика, инф.технологии,информатика-dnikolova@sou-trastenik.com
   • Юлия Николова – география-yunikolova@sou-trastenik.com
   • Албена Илиева – Химия, инф.технологии,информатика-ailieva@sou-trastenik.com
   • Атанас Лазаров – ФВС-alazarov@sou-trastenik.com
   • Теодора Данова – Човек и природа, физика-tdanova@sou-trastenik.com
   • Теодора Данова –  Човек и природа, физика и химия-igeorgieva@sou-trastenik.com
   • Галина Гачева – ФВС, психология, свят и личност-ggacheva@sou-trastenik.com
   • Валя Виткова – Логопед-vvitkova@sou-trastenik.com
   • Николина Николова – Френски език-nnikolova@sou-trastenik.com
   • Силвия Генова – БЕЛ, Руски език,английски език-sgenova@sou-trastenik.com
   • Николинка Колева – Английски език -nkoleva@sou-trastenik.com
   • Mалинка Христова – Английски език- mhristova@sou-trastenik.com 
   • Валери Ганев – Технологии и изобр.изкуство – vganev@sou-trastenik.com
   • Татяна Вълева – Математика-tvaleva@sou-trastenik.com
   • Женя Петрова – Психолог, педагог.съветник -zhpetrova@soutrastenik.com
   • Незабравка Димитрова – Руски език-ndimitrovava@sou-trastenik.com – БЕЛ, Руски език-tstsolova@sou-trastenik.com
   • Мариана Цанина – Музика-mtsanina@sou-trastenik.com
   • Венета Мъцинска – Ресурсен учител-vmacinska@sou-trastenik.com
   • Теодора Ердановска- Инф.технологии,информатика-terdanovska@sou -trastenik.com

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.