"Знанието само по себе си е сила." "Човек може толкова, колкото знае." - Френсис Бейкън

Електронно четими учебници

Електронно четими учебници

Списък на издателствата,
предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката  учебници – печатни издания, от I до VII клас включително

„Електронно четим учебник” е електронен продукт, чието съдържание е напълно идентично със съдържанието на одобрения учебник, създаден като печатно издание.

Издателска група „Анубис” ООД, „Булвест 2000” ООД, „Клет България” ООД, Oxford University Press: http://scripts.school.bg/mon

Издателство „Архимед 2“: http://www.arhimedbg.com/

„БГ Учебник” ЕООД: http://bguchebnik.com/bel/

„Бит и техника” ООД: http://www.bititechnika.com/

ИК „Домино” ЕООД: http://ebook.domino.bg

„Изкуства” ЕООД:

Учебник по Музика за I клас – https://izkustva.bg/music1.php
Учебник по Музика за II клас – https://izkustva.bg/music2.php
Учебник по Английски език за II клас – https://izkustva.bg/eng2.php

Учебник по Музика за III клас – https://izkustva.bg/music3.php
Учебник по Компютърно моделиране за III клас – https://izkustva.bg/km3.php
Учебник по Музика за V клас – https://izkustva.bg/music5.php
Учебник по Музика за VI клас – https://izkustva.bg/music6.php
Учебник по Информационни технологии за VI клас – https://izkustva.bg/it6.php
Учебник по Музика за VII клас  – https://izkustva.bg/music7.php
Учебник по Информационни технологии за VII клас – https://izkustva.bg/it7.php

„Макмилан Пъблишърс Лимитид”, представлявано от „Инглиш Бук Сентър” ООД и „ЮНИОН ПРЕС” ЕООД:

http://www.macmillanenglish.com/international/bulgaria/

СД „Педагог 6” – Делев, Луизова и с-ие: http://free.pedagog6.com/

„Издателство Питагор” ООД:
http://pitagorbg.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_I_klas.pdf
http://pitagorbg.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_II_klas.pdf
http://pitagorbg.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_I_klas.pdf
http://pitagorbg.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_II_klas.pdf
„Пиърсън Едюкейшън Лимитид” и САНПРО: http://www.pearson.bg/home/

Издателска група „Просвета”: http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

ИК „Рива” АД: https://uchebnicite.bg/

„Юнивърс ” ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Express Publishing”:

http://www.expresspublishingbg.com/bg/catalog/digi-books

 

Коментарите са затворени.