"Знанието само по себе си е сила." "Човек може толкова, колкото знае." - Френсис Бейкън

Office 365

 

От 29 май 2013 година СОУ „Евлоги Георгиев” – Тръстеник ползва Office 365, която е единствената уеб базирана услуга и е напълно съвместима с Microsoft Office.

Познати инструменти от световна класа, включително Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, на вашия компютър.

В пощите вече ще влизате от адрес: http://www.outlook.com/sou-trastenik.com

Какво е Office 365?

Платформата Live@Edu преминава към Office 365. Всички училища, ползващи Live@Edu могат безплатно да ползват услугите, предоставени от Office 365.

Какво се случва след миграцията?

След миграцията от Live@Edu към Office 365 всички имейли, всички писма в електронните пощи на потребителите и всички документи, съхранявани в SkyDrive, СЕ ЗАПАЗВАТ.

След миграцията всеки потребител разполага с ДВА акаунта:

1. Office 365 акаунт:

  • достъп до имейл, SharePoint за споделяне на файлове и Office Web Apps за създаване и редактиране на документи.

  • влиза се от адрес: portal.microsoftonline.com с акаунта и паролата, които са се ползвали за Live@edu.

  • директен линк за вход в пощата: www.outlook.com/vashia-domain.com.

2. Личен Майкрософт акаунт:

  • достъп до SkyDrive, Messenger и други Майкрософт услуги.

  • влиза се от адрес: skydrive.live.com с акаунта и паролата, които са се ползвали за Live@edu.

Двата акаунта са различни. Промени, извършени по единия акаунт (смяна на парола, настройки на профил и т.н.) НЕ се отрзяват на другия акаунт.

Личните Майкрософт акаунти не са свързани с училището, не могат да бъдат управлявани от администратора и той няма права за възстановяване на пароли.

Администраторът на домейна има права да управлява Office 365 акаунтите. Администрирането става от адрес: portal.microsoftonline.com с администраторския акаунт и парола, които са се ползвали за Live@edu.

Последна промяна на темата: 2013-02-15

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.