"Знанието само по себе си е сила." "Човек може толкова, колкото знае." - Френсис Бейкън

Грамоти

Коментарите са затворени.