"Знанието само по себе си е сила." "Човек може толкова, колкото знае." - Френсис Бейкън

Кариерно ориентиране

Кариерно ориентиране

Рейтингова система

Рейтинговата система на висшите училища в България подпомага потребителите на образователни услуги в избора на висше училище. Актуализираното издание на системата за 2014 година съдържа информация за 51 акредитирани висши училища в България, които предлагат обучение по специалности, разпределени в 52 професионални направления. С оглед на индивидуалните интереси на потребителите системата дава възможност да бъдат правени различни по обхват и вид сравнения и класации на висшите училища по всяко едно от съществуващите професионални направления. Повече информация можете да намерите в „Документи и връзки“ и „Рейтингова система на висшите училища в България“.

 

 

Коментарите са затворени.