"Знанието само по себе си е сила." "Човек може толкова, колкото знае." - Френсис Бейкън

Самостоятелна форма

          Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна  форма на обучение на учебната 2022/2023г

Сесия август/септември

Сесия юни/юли

Сесия март/април

Сесия януари/февруари на учебната 2022/2023г., както следва:

 

Уче­бен пред­мет

Вид на из­пи­та – за оп­ред. На сроч­на/ го­диш­на оцен­ка

Да­та, на­ча­лен час, мяс­то на про­веж­да­не

БЕЛ-ЗУЧ

3 клас

писмен

10.01.2022г. – 14,00ч.

Стая 301

БЕЛ-ЗУЧ

3 клас

устен

10.01.2022г. – 15,00ч.

Стая 301

БЕЛ-ЗУЧ

4 клас

писмен

10.01.2022г. – 14,00ч.

Стая 301

БЕЛ-ЗУЧ

4 клас

устен

10.01.2022г. – 15,00ч.

Стая 301

БЕЛ-ЗУЧ

5,7  клас

писмен

10.01.2022г. – 14,00ч.

Стая 301

БЕЛ –ЗУЧ

8,9 клас

писмен

10.01.2022г. – 14,00ч.

Стая 301

БЕЛ –ЗУЧ

10,11,12 клас

писмен

10.01.2022г. – 14,00ч.

Стая 302

Английски език -ЗУЧ   3,4  клас

писмен

11.01.2022г. – 14,00ч.

Стая  301

Английски език -ЗУЧ   3,4  клас

устен

11.01.2022г. – 15,00ч.

Стая  301

Английски език – ЗУЧ

5,7 клас

писмен

11.01.2022г.

14.00ч.

Стая 301

Английски език – ЗУЧ

5,7 клас

устен

11.01.2022г.

16.00ч.

Стая 301

Английски език – ЗУЧ   8,9 клас

писмен

11.01.2022г. – 14,00ч.

Стая 301

Английски език – ЗУЧ   8,9 клас

устен

11.01.2022г. – 16,00ч.

Стая 301

Английски език ЗУЧ  10,11, 12 клас

писмен

11.01.2022г. – 14,00ч.

Стая 302

Английски език ЗУЧ  10,11, 12 клас

устен

11.01.2022г. – 16,00ч.

Стая 302

Математика ЗУЧ

3 клас

писмен

12.01.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Математика ЗУЧ –

4  клас

писмен

12.01.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Математика ЗУЧ –

5,7  клас

писмен

12.01.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Математика ЗУЧ –

8,9  клас

писмен

12.01.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Математика ЗУЧ –

10,11,12 клас

писмен

12.01.2022г.

14,00ч.

Стая 302

История и цивилизация ЗУЧ –   5,7 клас

писмен

13.01.2022г.

14,00ч.

Стая 301

История и цивилизация ЗУЧ –

8, 9 клас

писмен

13.01.2022г.

14,00ч.

Стая 301

История и цивилизация ЗУЧ –

10 клас

писмен

13.01.2022г.

14,00ч.

Стая 302

Гражданско образование

11,12   клас

писмен

13.01.2022г.

14,00ч.

Стая 302

Човекът и обществото

3 клас

писмен

13.01.2022г.

14,00ч.

Стая 302

Човекът и обществото

4 клас

писмен

13.01.2022г.

14,00ч.

Стая 302

География и икономика ЗУЧ

5,7,8,9 клас

писмен

14.01.2022г.

14,00ч.

Стая 301

География и икономика ЗУЧ

10 клас

писмен

14.01.2021г.

14,00ч.

Стая 302

Човекът и природата

3 клас

писмен

14.01.2022г.

14,00ч.

Стая 302

Човекът и природата

4 клас

писмен

14.01.2022г.

14,00ч.

Стая 302

Биология и здравно образование ЗУЧ – 7, 8,9 и 10 клас

писмен

17.01.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Човекът и природата ЗУЧ 5 клас

писмен

17.01.2022г.

14,00ч.

Стая 302

Информационни технологии ЗУЧ

5,7,8,9  клас

писмен

18.01.2022г.

13,00ч.

Стая 301

Информационни технологии ЗУЧ

5,7,8,9  клас

практически

18.01.2022г.

16,00ч.

К-т: ИТ 3 етаж

Компютърно моделиране

3, 4 клас

писмен

18.01.2022г.

13,00ч.

Стая 302

Компютърно моделиране

3, 4 клас

практически

18.01.2022г.

16,00ч.

К-т: ИТ 3 етаж

Информационни технологии ЗУЧ / 10 клас

писмен

18.01.2022г.

13,00ч.

Стая 302

Информационни технологии ЗУЧ / 10 клас

практически

18.01.2022г.

16,00ч.

К-т: ИТ 3 етаж

Френски език ЗУЧ

9,10, 11,12 клас

писмен

19.01.2022г.

13,00ч.

Стая 301

Руски език ЗУЧ – 9Б клас

писмен

19.01.2022г.

13,00ч.

Стая 301

Френски език ЗУЧ

9,10, 11, 12 клас

устен

19.01.2022г.

16,00ч.

Стая 301

Руски език ЗУЧ – 9Б клас

устен

19.01.2022г.

16,00ч.

Стая 301

Физика ЗУЧ

7,8, 9, 10 клас

писмен

20.01.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Химия и ООС – ЗУЧ

7,8,9,10 клас

писмен

21.01.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Музика ЗУЧ

8,9 и 10 клас

писмен

24.01.2022г.

13,00ч.

Стая 301

Музика ЗУЧ

8,9 и 10 клас

практически

24.01.2022г.

16,00ч.

Стая 301

Музика ЗУЧ

5,7 клас

писмен

24.01.2022г.

13,00ч.

Стая 302

Музика ЗУЧ

3,4,5,7 клас

практически

24.01.2022г.

16,00ч.

К-т музика

Изобразително изкуство ЗУЧ

9 и 10  клас

писмен

25.01.2022  г.

13,00ч.

Стая 302

Изобразително изкуство ЗУЧ

9 и 10  клас

практически

25.01.2022  г.

16,00ч.

Стая 302

Изобразително изкуство ЗУЧ

5,7,8 клас

писмен

25.01.2022  г.

13,00ч.

Стая 301

Изобразително изкуство ЗУЧ

5,7,8 клас

практически

25.01.2022г.

16,00ч.

Стая 301

Изобразително изкуство ЗУЧ

3, 4 клас

практически

25.01.2022  г.

15,00ч.

Стая 301

Философия ЗУЧ

8,9,10  клас

писмен

26.01.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Технологии и предприемачество ЗУЧ

9 и 10 клас

писмен

27.01.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Технологии и предприемачество ЗУЧ

3,4 клас

практически

27.01.2022г.

16,00ч.

Стая 302

Технологии и предприемачество ЗУЧ

5,7,8,клас

писмен

27.01.2022г.

14,00ч.

Стая 302

Технологии и предприемачество ЗУЧ

5,7 клас

практически

27.01.2022г.

17,00ч.

Стая 302

Физическо възпитание и спорт ЗУЧ

3,4, клас

практически

28.01.2022г.

13,00ч.

Физкултурен салон

Физическо възпитание и спорт ЗУЧ

5,7,8 клас

практически

28.01.2022г.

14,00ч.

Физкултурен салон

Физическо възпитание и спорт ЗУЧ

9,10,11 и 12 клас

практически

28.01.2022г.

14,00ч.

Физкултурен

салон

БЕЛ – ИУЧ

3.4 клас

писмен

31.01.2022г.

14,00ч.

Стая 301

БЕЛ – ИУЧ

3.4 клас

устен

31.01.2022г.

15,00ч.

Стая 301

БЕЛ-ИУЧ

5,7,8 клас

писмен

31.01.2022г.

14,00ч.

Стая 301

БЕЛ-ИУЧ

9 и 10 клас

писмен

31.01.2022г.

14,00ч.

Стая 302

Математика ИУЧ

3,4  клас

писмен

02.02.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Математика ИУЧ

5,7,8 клас

писмен

02.02.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Математика ИУЧ

9 и 10 клас

писмен

02.02.2022г.

14,00ч.

Стая 302

Философия ИУЧ

9 клас

писмен

03.02.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Философия ИУЧ

11 клас

Модул 1 (ЗМ)

писмен

03.02.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Философия ИУЧ

12 клас

Модул 5 (ЗМ)

писмен

03.02.2022г.

14,00ч.

Стая 301

География и икономика ИУЧ

9 клас

писмен

04.02.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Философия ИУЧ

11 клас

Модул 3 (ЗМ)

писмен

04.02.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Философия ИУЧ

12 клас

Модул 6 (ИМ)

писмен

04.02.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Информационни

технологии ИУЧ

8, 9 и 10 клас

писмен

07.02.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Информационни

технологии ИУЧ

8, 9 и 10 клас

практически

07.02.2022г.

17,00ч.

К-т ИТ 3 етаж

Информационни

технологии ИУЧ

Модул 1 (ЗМ)

11 клас

писмен

07.02.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Информационни

технологии ИУЧ

Модул 1 (ЗМ)

11 клас

практически

07.02.2022г.

17,00ч.

Стая К-т ИТ, 3 етаж

Информационни

технологии ИУЧ

Модул 3 (ЗМ)

12 клас

писмен

07.02.2022г.

17,00ч.

Стая 301

Информационни

технологии ИУЧ

Модул 3 (ЗМ)

12 клас

практически

07.02.2022г.

17,00ч.

Стая 301

Здравословни и безопасни условия на труд – ИУЧ

9 б клас

писмен

07.02.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Физика ИУЧ

10 клас

писмен

08.02.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Техническо чертане

ОПП  9 б  клас

писмен

08.02.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Информатика ИУЧ

Модул 1 (ЗМ)

11 клас

писмен

08.02.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Информатика ИУЧ

Модул 1 (ЗМ)

11 клас

практически

08.02.2022г.

16,00ч.

К-т по ИТ

3 етаж

Предприемачество ИУЧ Модул 3 (ЗМ)

12 клас

писмен

08.02.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Английски език ИУЧ

10 клас

писмен

09.02.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Английски език ИУЧ

10 клас

устен

09.02.2022г.

17,00ч.

Стая 301

Изобразително изкуство – ИУЧ 8 клас

писмен

09.02.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Изобразително изкуство – ИУЧ 8 клас

практически

09.02.2022г.

17,00ч.

Стая 301

Музика ИУЧ – 9А  клас

писмен

09.02.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Музика ИУЧ – 9А клас

практически

09.02.2022г.

17,00ч.

Стая 301

Растениевъдство – СПП 9 Б клас

теория

09.02.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Растениевъдство – СПП 9 Б клас

практика

09.02.2022г.

17,00ч.

Стая 301

Информационни

технологии

11 клас

Модул 2 (ЗМ)

12 клас

Модул 4 (ЗМ)

писмен

10.02.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Информационни

технологии

11 клас

Модул 2 (ЗМ)

12 клас

Модул 4 (ЗМ)

практически

10.02.2022г.

17,00ч.

К-т ИТ

3 етаж

Ботаника-анатомия и морфология на растениевъдството ЗПП

9 б клас

теория

10.02 2022г.

14.00ч.

Стая 301

Ботаника-анатомия и морфология на растениевъдството ЗПП

9 б клас

практически

10.02 2022г.

17.00ч.

Стая 301

Физическо възпитание и спорт

ИУЧ

9 клас

практически

10.02.2022г.

14,00ч.

Физкултурен

салон

Информационни

технологии

11 клас

Модул 1 (ИМ)

12 клас

Модул 3 (ИМ)

писмен

11.02.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Информационни

технологии

11 клас

Модул 1 (ИМ)

12 клас

Модул 3 (ИМ)

практически

11.02.2022г.

17,00ч.

К-т ИТ

3 етаж

Растениевъдство-полски култури РПП

9 б клас

теория

11.02.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Растениевъдство-полски култури РПП

9 б клас

практика

11.02.2022г.

17,00ч.

Стая 301

Информатика М2 (ЗМ)

11 клас

писмен

14.02 2022г.

14.00 ч.

Стая 301

Информатика М2

(ЗМ)

11 клас

практически

14.02 2022г.

17.00 ч.

К-т ИТ

3 етаж

Растениевъдство-зеленчукови култури РПП

9 б клас

теория

14.02.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Растениевъдство- зеленчукови култури РПП

9 б клас

практика

14.02.2022г.

17,00ч.

Стая 301

Предприемачество

Модул 4 (ЗМ)

12 клас

писмен

14.02.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Предприемачество  (ИМ)

12 клас

писмен

15. 02.2022г.

14,00ч.

Стая 301

Информатика М1

(ИМ)

11 клас

писмен

15.02 2022г.

14.00 ч.

Стая 301

Информатика М1

(ИМ)

11 клас

практически

15.02 2022г.

17.00 ч.

К-т ИТ

3 етаж

Растениевъдство – трайни насаждения

РПП 9б клас

теория

15.02 2022г.

14.00 ч.

Стая 301

Растениевъдство – трайни насаждения

РПП 9б клас

практика

15.02 2022г.

17.00 ч.

Стая 301

История –  Модул 1 (ЗМ) 11 клас

История – Модул 1

(ЗМ) 12 клас

писмен

16.02 2022г.

14.00 ч.

Стая 301

Ботаника – СПП

9 б клас

теория

16.02 2022г.

14.00 ч.

Стая 301

История –  Модул 2 11 клас (ЗМ)

История – Модул  2

12 клас (ЗМ)

писмен

17.02 2022г.

14.00 ч.

Стая 301

История –  Модул 3 11 клас (ЗМ)

История – Модул  3

12 клас (ЗМ)

писмен

18.02 2022г.

14.00 ч.

Стая 301

История –  Модул 4 11 клас (ИМ)

История – Модул  4

12 клас (ИМ)

писмен

21.02 2022г.

14.00 ч.

Стая 301

Философия – (ЗМ)

Модул 4

писмен

22.02 2022г.

14.00 ч.

Стая 301

Философия – (ИМ)

Модул 4

писмен

23.02 2022г.

14.00 ч.

Стая 301

Коментарите са затворени.